Læsekreds

Læsekredsen mødes en gang om måneden kl. 19.30 til 21 i Bog brugsen på Hoedgaden i Ingstrup. Hver gang drøftes en læst bog over en kop kaffe og der udleveres en ny bog som introduceres. Alle er hjertelig velkommen til at deltage.  

Tirsdag den 26.9. - 24.10. - 21.11. - 16.1. - 27.2. - 20.3. - 17.4.   

Sognekor

Sognekor

Sognekoret samles igen. Vi skal synge nyere forårssalmer og -sange og medvirke ved "Syng sammen", Kristihimmelfarts dag, torsdag d. 10. maj kl. 19.00 i Ingstrup Kirke.

Koret øver i konfirmandstuen i Ingstrup præstegård tirsdage d. 24/4, 1/5 og 8/5 kl. 16.30-18.00.

Kom og vær med. Der er plads til alle, der har lyst til at synge.

Ruth og Tove

Kom tættere på dig selv og på Gud

Onsdag den 14.2. – 14.3 - 11.4 - 9.5 kl. 17 i Ingstrup kirke

 

Uanset hvad du tror du er, så er du meget mere end det!”

I 2018 vil vi indbyde til stilhed og refleksion over et bibelvers, salmevers eller et digt, kombineret med tanker og øvelser fra mindfulness ved mindfulness lærer Jane Koller.

Mindfulness er en meget anvendt teknik inden for stresshåndtering og kan ved simple øvelser lære os, hvordan vi finder fred i krop og sind, finder ind i os selv og genfinder fornyet livsenergi.

Hvis vi skal kunne leve livet fuldt ud i kærlighed til Gud og vor næste, er det en væsentlig forudsætning, at vi også har det godt med os selv og kan finder finde ind i den livsnødvendige hvile hvor Guds nærvær og kærlighed ofte mærkes stærkest.

"Kom tættere på dig selv og på Gud" Adskiller sig fra almindelig mindfulness ved at:

- Det er i kirkerummet,

- Der vil være en præst tilsted

- Der vil blive reflekteret kort over et tema

- Afslutningsvis vil vi bede fadervor og vi sendes hjem med Guds velsignelse.

Kirken er åben 20 min før.   

 

Skærtorsdags gudstjeneste og måltid

Påskemåltid

Skærtorsdag kl. 17.30 i Ingstrup kirke

Skærtorsdag spiste Jesus det sidste måltid med sine disciple og nadveren blev for første gang uddelt.

Denne aften vil vi derfor gerne inviterer til en kort gudstjeneste, hvor nadveren er skiftet ud med et måltid god mad bestående af lam, kartofler, salat mm.

Herre madklubben i Ingstrup laver maden og menighedsrådet kommer med vin og vand. Medbring selv service og glas.

Tilmelding og betaling skal ske senest den 23.3, til sognepræsten, på mejeriet eller hos købmand Inger.

Pris 75 kr. som betales ved tilmeldingen.  

Påskevandring

Fælles påskevandring

2. påskedag kl. 14.30. Fra Hune til Rødhus kirke.

Pilgrimsvandring og valfart har altid været et kendetegn på en levende kirke, at Ordet ikke kun bliver talt og skal høres med ørene, men at det netop også skal sanset med hele kroppen, som i vandringens langsomme og monotone tempo. Vi starter vandringen med en kort andagt i Hune kirke, og slutter af med en gudstjeneste kl. 18 i Rødhus kirke ved Birgit Lundholm Jensen. Vandringen er en pilgrimsvandring dvs. der vandres, i et for nogen måske, langsomt tempo. På enkelte strækninger vandres i stilhed, eller man opfordres til at samtale med én om et emne.

Undervejs vil der være vand og frugt. Turen i år er på mellem 8 og 10 km. kl. 19 vil der komme en bus og kører os tilbage til Hune kirke.

 

Kravlegudstjenester

OBS tidspunktet er ændret i forhold til hvad der står i kirkebladet!!

Torsdag den 3. maj i V. Hjermitslev kirke

Fredag den 4. maj i Ingstrup kirke

 

Gudstjenesten er specielt tilrettelagt for de mindste i pastoratet fra 1-6 år.

Aftengudstjeneste med forårs og sommersang

Syng Foråret og sommeren ind med sognekoret

Kristi himmelfartsdag den 10.5 kl. 19

Denne aften skal vi selv synge og høre sognekoret synge mange af de dejlige forårs og sommer sange og salmer. Undervejs vil der være læsninger og ord til eftertanke.

2 Pinsedag

Friluftsgudstjeneste

2. Pinsedag den 21.5. kl. 11

I samarbejde med Saltum-Alstrup, Hune og Jetsmark kirker arrangeres en friluftsgudstjeneste på de grønne arealer ved Hune kirke. Områdets kirkekor, sangere og præster medvirker. Medbring gerne en klapstol og evt. frokost eller kaffe. Hvis vejret er dårligt afholdes gudstjenesten i Hune kirke.