Gudstjenesteliste

 

Ingstrup kirke

16.6. Pinsedag 10:30

30.6 2.s.e. trin. 10:30

14.7. 4.s.e. trin. 14:00 Kettrup kirketomt

28.7. 6.s.e. trin. 9.30 BLJ

11.8. 8.s.e. trin. 9.00 MB

25.8. 10. s.e. trin. 10:30

8.9. 12.s.e. trin. 10:30

22.9. 14. s.e. trin. 10:30 konfirmandindskrivning

29.9. 15.s.e. trin. 10:30

13.10 17.s.e. trin. 10:30

Vester Hjermitslev kirke

2.6. 10:30BLJ

2. Pinsedag kl 11, Friluftsgudsjeneste i Oasen

Den 23.6: kl. 10.30

Den 7.7.: kl.10.30

Den 21.7. Der henvises til Saltum kl.10.30

Den 4.8. kl. 9.30

Den 18.8 kl. 10.30

1.9. 10:30

15.9. 9.30 BLJ

22.9 10:30 konfirmandindskrivning i Ingstrup kirke

6.10. 10:30 Høstgudstjeneste

20:10 10:30 KGS.