Kirkebladet udkommer 4 gange om året: 1 marts,1. juni, 1.september og 1. december.

Ønskes noget med i bladet skal det indsendes til anud@km.dk senest den 1. i måneden før udgivelsen