Livets begivenheder

Hvis du ønsker dåb, vielse eller begravelse så kontakt sognepræsten på tlf. 98883076/23988855 eller på mail: anud@km.dk

 

Fødsel:

Hvis I som forældre er gift: skal I ikke foretage jer noget, da fødslen vil blive registret på baggrund af jordmoderens anmeldelse som sendes til kirkekontoret fra sygehuset få dage efter fødslen.

Hvis I ikke er gift afleveres dog som hidtil en Omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage til sognepræsten. denne skal udfyldes og indsendes via www.borger.dk det anbefales at man først gør det efter at barnet er født.

Modtages der ikke en omsorgs- og ansvarserklæring inden 14 dage videregives sagen til statsforvaltningen.

Når alle papirer er kommet rettidig ind modtager familien en fødselsattest.

 

Dåb:

navngivelse ved dåb skal ske inden barnet fylder 6 måneder.

Dato aftales med præsten (gerne inden kro o.l. reserveres) og der aftales nærmere for en dåbsamtale.

 

Navngivelse:

Hvis et barn ikke skal døbes, skal der på www.borger.dk udfyldes en formular om navngivning, denne indsendes elektronisk via hjemmesiden www.borger.dk inden barnet er fyldt 6 måneder.

 

Bryllup:

Dato aftales med præsten. Før vielsen kan finde sted, skal der fremlægges en prøvelsesattest, som udstedes af kommunen. Se www.borger.dk

 

Dødsfald:

Et dødsfald skal anmeldes til præsten senest 2 hverdage efter dødsfaldet. Du kan enten vælge at kontakte en bedemand som det første eller du kan kontakte sognepræsten, begge kan hjælpe de pårørende videre med praktiske spørgsmål, samt en eventuel aftale omkring en begravelse, hvis det ønskes.  

 

Spørgsmål vdr. udfyldelse af formularer eller problemer hermed skal rettes til kordegn Karen Sørensen Jetsmark kirkekontor på tlf. 98247136