Begravelse og bisættelse

Tid og sted for bisættelse/begravelse skal aftales med præsten.

Oftest kontaktes der også en bedemand, der kan bistå med praktisk hjælp og generel vejledning, men dette er ikke et krav.

På borger.dk er der en guide til pårørende i forbindelse med dødsfald, som handler om de mange ting, der skal tages stilling til i forbindelse med dødsfald i familien. Guiden kan findes her https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Doedsfald-og-begravelse/guide-naar-livet-slutter og vi anbefaler du læser den, da al vigtig information er samlet her.

Læs desuden mere om begravelse/bisættelse her https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelser .