Begravelse og bisættelse

Anmeldelse af et dødsfald skal senest 2 hverdage efter dødsfaldet til personregisterføreren for det sogn, hvor afdøde havde bopæl.

Tid og sted for bisættelse/begravelse skal aftales med præsten.

Oftest kontaktes der også en bedemand, der kan bistå med praktisk hjælp og generel vejledning, men dette er ikke et krav. Se evt. vejledning på https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/doedsfald-og-begravelse/doedsfald .

Læs mere om begravelse/bisættelse her https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/begravelser .