Fødsel og faderskab

Tillykke med jeres lille ny.

 

Umiddelbart efter fødslen sender sygehuset, eller ved fødsel i hjemmet, den ansvarshavende jordemoder, fødselsanmeldelsen til kirkekontoret/sognepræsten i moderens bopælssogn.

Såfremt der ikke har deltaget en jordemoder ved fødsel er det forældrenes pligt at melde fødslen til bopælssognet inden 14 dage.

Er forældrene gift registreres både mor og far automatisk.


Hvis moderen ikke er gift, skal hun og faderen inden 14 dage sende en Omsorgs- og ansvarserklæring til moderens bopælssogn. Det sker elektronisk via borger.dk (tryk på dette link, så kommer du direkte til borger.dk's side med faderskab). Moderen skal signere erklæringen med NemID, hvorefter far får en mail med et link, som også skal signeres med NemID.
Kirkekontoret får automatisk besked.

Har man udfyldt en Omsorgs- og ansvarserklæringen inden fødslen, skal denne afleveres inden 14 dage efter fødslen(her får Kirkekontoret ikke automatisk besked). Efter de 14 dage kan kirkekontoret ikke registrere faderskabet og sagen vil derefter automatisk ende i Familieretshuset.

Hvis der ikke bliver indsendt Omsorgs- og ansvarserklæring inden fristen på 14 dage udløber, afgør Familieretshuset faderskabet.