Indmeldelse i Folkekirken

Man bliver medlem af Folkekirken ved at blive døbt. En person, der bliver døbt i Folkekirken, bliver samtidig medlem af Den Danske Folkekirke. Det gælder, uanset om man er barn eller voksen. Det er også muligt at blive medlem af Folkekirken, hvis man er døbt i et andet kristent trossamfund.

Har man meldt sig ud af Folkekirken, men ønsker at genindtræde skal dette ske ved at henvende sig til præsten.

 

 

Udmeldelse af folkekirken

Udmeldelse af Folkekirken skal ske via sikker mail til præsten.

Det skal nævnes, at når man er udmeldt af Den Danske Folkekirke, har man ikke samme ret til kirkelig betjening som folkekirkemedlemmer. For at blive viet i folkekirken, skal mindst den ene være medlem af folkekirken, og man kan normalt kun blive begravet ved en præst i folkekirken, hvis man er medlem af folkekirken, når man dør.

Man ophører også med at støtte folkekirkens arbejde med konfirmandforberedelse, minikonfirmander, skole-kirkesamarbejdet, besøgstjeneste, sogneaftener og arrangementer, koncerter, korarbejde og babysalmesang.

Til sidst skal nævnes, at ved de fleste kirkegårde er taksterne for gravsteder m.v. højere for personer, der ikke var medlem af folkekirken, end de er for medlemmer.

 

For at familie og nærmeste kan være opmærksom på disse ting, vil vi opfordre  til at fortælle dem, hvis man vælger at udmelde sig af folkekirken, og hvad det betyder.

Læs mere om medlemskab på folkekirken.dk her.