Navneændring

Ønskes ændring af fornavn, mellemnavn eller efternavn skal anmeldelsen så vidt muligt indberettes digitalt på https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendringved brug af NemID.

Kirkekontoret tlf. 98247136 kan hjælpe med forskellige oplysninger og vejledning.

For de fleste navneændringer skal der betales et gebyr på kr. 500,-  Undtaget er navneændring i forbindelse med vielse. Ved navnefællesskab dækker gebyret ægtefæller, forældre & børn under 18 år.

Kontakt Kirkekontoret i tvivlstilfælde.