Navngivning

 

Navngivning skal ske senest 6 måneder efter barnets fødsel. Navngivning kan enten finde sted i forbindelse med dåb eller foretages via https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/navngivning med NemID.
Kontakt gerne kirkekontoret på tlf. 98247136, hvis du er i tvivl om noget.

 

Ønskes et ikke-godkendt navn til barnet, er det en god ide at begrunde det ønskede navn. Eksempler på begrundelser kan være, at navnet stammer fra en anden kultur, er en sammenskrivning af flere navne eller stammer fra en fjern slægtning. Hvis det er muligt, er det en god ide at skaffe dokumentation for navnet. En del navne kan kirkekontoret godkende umiddelbart vha. opslag i en række udenlandske navnedatabaser, men i andre tilfælde skal det iflg. loven godkendes af Familieretshuset.

Familieretshusets hjemmeside findes oversigter over alle godkendte fornavne samt frie efternavne.