Vielse

Hvis I skal giftes skal I kontakte præsten for aftale om dato og tidspunkt for vielsen.

Inden vielsen udfyldes en ægteskabserklæring på borger.dk. Kommunen fremsender herefter en prøvelsesattest, som afleveres til præsten sammen med navn og adresse på to vidner.
Prøvelsesattesten er bevis på, at betingelserne for indgåelse af ægteskab er i orden. Attesten må højst være 4 måneder gammel, når vielsen finder sted.
Inden selve vielsen holdes der en vielsessamtale med præsten, hvor vi taler om hvordan vielsen skal foregå.
Hvis der skal være navneændring i forbindelse med vielsen, anmodes der særskilt herom på https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendring .

 

Mange forestiller sig, at et kirkebryllup er synonym med meget planlægning, stor fest og dyrt, fint bryllupstøj. Men til et bryllup i folkekirken er der ingen dresscode eller krav om mange gæster og dyr fest. I kan altså sagtens aftale bryllup med kort varsel og blive gift i hverdagstøjet. Hvis I gerne vil have en privat vielse, hvor kun I selv er tilstede, kan præsten hjælpe jer med at finde vidner.

 

Det er også muligt at blive viet udenfor kirken. Har I ønsker om dette, skal I kontakte præsten, så I kan tale om mulighederne.

 

Læs om vielse i kirken her https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/bryllup .