Graver:

Niels Erik Pedersen

Tlf. 29639021

ingstrupkirkegaard
@hotmail.dk
Kirkesanger

Ruth Nielsen

Tlf. 98822343

ruthogkarlejnar@bbnpost.dk
Organist

Tove Dal Sørensen

Tlf. 98889168

kaerholm1@hotmail.com
Sognemedhjælper Karen V. Olesen
Tlf. 61222954
karenmvolesen@hotmail.com.
Sognepræst Anette Udmark
Mail: anud@km.dk
Tlf.: 98 88 30 76/23 98 88 55
Træffes personligt efter aftale.
Telefontid tirsdag til fredag mellem 10-12.
Mandag ugentlig fridag.