Menighedsråd

Nyt menighedsråd fra første søndag i advent 2016 og de kommende 4 år

Ingstrup:
Inge Møller, kontakt person
Tove Krogh, kirkeværge
Jørn Just, Næstformand
Jakob Bak

V. Hjermitslev:
Edmund Jensen, Formand

Signe Pilgaard, sekretær

Lene Thiel

Jonna Jørgensen

 

Regnskabsfører:
Karen Sørensen, Ingstrupvej 44, 9700 Brønderslev
Tlf.: 51 74 13 14
Mail: kaso@km.dk