Ingstrup Kirke

På det højeste punkt i sognet ligger Ingstrup kirke. Når den er bygget på et sted, hvor der fra gammel tid næppe har været nogen særlig bebyggelse, er grunden nok at den her ligger omtrent lige langt fra de tre byer, som den fra først af skulle betjene, nemlig Ingstrup, Trudslev og Brødslev. Pastoratet bestod indtil 1571 af fire sogne; Ingstrup, Kjettrup, V. Hjermitslev og Altsrup. I 1571 blev Kjettrup kirke nedlagt pga. at sandflugt havde ødelagt kirken Kirken og beboerne i Kjettrup og Hvorup blev henvist til at benytte Ingstrup Kirke. Kirken er bygget omk. 1100 i den store kirkebygningsperiode. Den er bygget i romersk stil og indviet til Jomfru Maria. På Hjørring museum findes en mariafigur og en apostelfigur som har tilhørt kirken.

Skib, kor og apsis

Oprindelig har kirken kun bestået af skib, kor og apsis. Den har været forsynet med bjælkeloft. Over indgangsdøren ses enddnu spor af den øverste murkant, hvorpå bjælkeloftet har hvilet.

Kirken havde to indgangsdøre. Den nuværende dør på sydsiden var mandedør. Ved den rette belysning kan sporene af kvindedøren ses indvendig på nordvæggen.

I senmiddelalderen blev kirken stærkt ombygget. Bjælkeloftet blev erstattet af hvælvinger. Nye store vinduer blev indsat. Korbuen blev gjort bredere og fik en spidsbue. En spærremur blev opsat mellem kor og apsis. Vestgavlen blev nedbrudt og i stedet blev bygget et tårn.

Våbenhuset er opført af kvadre fra den nedbrudte Kjettrup kirke. Våbenhuset har haft to lofter, hvorpå kirkens tiendekorn blev opbevaret.

Altret

Altret er af granit. I 1906 fandt man i altret en såkaldt helgengrav, der indeholdt en lille blykiste, hvori der lå en bensplint og et stykke tøj. Kisten blev efter undersøgelse sat tilbage i altret. Altertavlen er fra omkring 1500 tallet.

Døbefonten

Døbefonten er af granit og fra romansk tid.
Dåbsfadet er af tin og bære årstallet 1666.

Krusifiks

På nordsiden lige ved indgangen hænger et stort krucifiks fra gotisk tid.